MANUAL PENGGUNA

# MANUAL PENGGUNA :- PERMOHONAN TINDAKAN
DL
1 PERMOHONAN LESEN BAHARU
2 PERMOHONAN PEMBAHARUAN & PINDAAN LESEN
3 PERMOHONAN PENAMATAN LESEN
AP
1 PERMOHONAN PERMIT BAHARU
2 PERMOHONAN PEMBAHARUAN & PINDAAN PERMIT
3 PERMOHONAN PENAMATAN PERMIT
HDA
1 PEMBAHARUAN JAMINAN BANK (BG)
2 PERTUKARAN BANK JAMINAN BANK (BG)
3 PERTUKARAN AKAUN HDA
4 PERTUKARAN KAEDAH WANG DEPOSIT (JAMINAN BANK KE HDA)
5 PERTUKARAN KAEDAH WANG DEPOSIT (HDA KE JAMINAN BANK)
6 PENGELUARAN WANG LEBIHAN (P9)
7 PENGELUARAN KESEMUA WANG (P11)
8 PENGELUARAN WANG PENDAHULUAN (6A)
9 PENGELUARAN WANG AKAUN DIBEKU
PENGHANTARAN
1 LAPORAN KEMAJUAN PROJEK 7(f)
2 LAPORAN KEMAJUAN KEWANGAN
3 LAPORAN KEWANGAN TAHUNAN BERAUDIT 7(e)
PENDAFTARAN
1 PENGURUSAN NO LOT / UNIT DAN PEMBELI
2 PERLANTIKAN JURUAUDIT
3 DAFTAR EJEN JUALAN