Pendaftaran Pemaju Manual Pengguna

Contoh No. Pendaftaran Syarikat: 123456-D Contoh No. Pendaftaran Koperasi: A-3-1234
Contoh Kad Pengenalan: 830528145567
Sebarang pertanyaan atau masalah sila hubungi kami melalui :
   hims.aduan@kpkt.gov.my
  03 8891 4797